+47 61 14 25 99 * Fabrikkvegen 52, 2849 KAPP

Feste-kapp-1

Kontaktinformasjon:

Fabrikkvegen 68

Postboks 113
2858 KAPP

mobile-icon-25x25+47 61 16 83 00

fax-icon-25x25+47 61 16 83 01

mail-icon-25x25kapp@feste.no

web-icon-25x25www.feste.no

Hans Olav Egge
mobile-icon-25x25+47 97 07 41 90

mail-icon-25x25hoe@feste.no

Ingunn Agnethe Lønstad
mobile-icon-25x25+47 46 79 02 42

mail-icon-25x25il@feste.no

Feste Kapp AS er et landskapsarkitektskontor som arbeider med å formgi, planlegge og prosjektere alle typer uteanlegg.

Feste er et ledende fagmiljø innen landskapsarkitektur og består i tillegg av Feste Grenland AS og Feste NordØst AS. Vi tar utgangspunkt i stedets egne kvaliteter i ulike landskaper og landsdeler.

Viktige erfaringsfelt er landskaps- og stedsanalyser, reguleringsplaner, bolig- og hyttefelt, hager og parker, stedsutvikling og urbane anlegg. Gjennom dialog og prosess med våre oppdragsgivere ønsker vi å finne tilfredsstillende løsninger på landskapets egne premisser.

Feste-bilde-til-profiltekst