+47 61 14 25 99 * Fabrikkvegen 52, 2849 KAPP

Thirud_bonordisk

Kontaktinformasjon:

Fabrikkvegen 52

Postboks 113
2858 KAPP

Bjørn Harald Thirud
mobile-icon-25x25+47 92 08 87 88

mail-icon-25x25bjorn.thirud@netcom.no

Line-Elisabet Thirud
mobile-icon-25x25+47 90 82 60 65

mail-icon-25x25line@bonordisk.no

Thirud AS er et familiefirma drevet av Line Elisabet og Bjørn-Harald Thirud.

Line driver nettbutikken BoNordisk.no. BoNordisk fører gave- og interiørartikler med fokus på funksjon, høy kvalitet, god utforming og gjerne an interessant historie. BoNordisk har som mål å ha flest mulig nye norske og nordiske formgivere i sortimentet, og har god omsetning også internasjonalt på formgivere som Wik & Walsøe, Cathrine Kulberg Lighting og June Jehrbo/Eleanor Light for å nevne noen få. Før dette har Line bl.a. vært prosjektleder i større IT/konsulent selskaper i Oslo.

Bjørn-Harald titulerer seg programmerer og digital nomade. Han har programmert siden midt på nitti-tallet, først Java, der høydepunktet kanskje var et av landets første interaktive nettspill (for Aftenposten.no i 1998). De siste ti årene har han i hovedsak jobbet med systemer for datatransmisjon over satelitt. Det har ført ham til flerårige prosjekter for oppdragsgivere i bl.a. Nederland, Kypros og Canada. Bjørn-Haralds sterke interesse for standarder, systemdesign og programmeirng har gjort at han ofte har endt opp i rollen som arkitekt og “lead developer”. Det er tilfeldighetene som har ført ham til store prosjekter og utenlandske kuner. Han jobber like gjerne med mindre prosjekter og har ingenting imot norske oppdragsgivere.

Thirud AS ble etablert i 2007. Selskapet har siden starten ligget på 3-4 årsverk fordelt på 3-5 ansatte og planlegger å holde seg på det nivået gjennom å kjøpe tjenester heller enn å ansette så fremt det er mulig.