+47 61 14 25 99 * Fabrikkvegen 52, 2849 KAPP

Kapp Næringshage skal legge til rette for nyetableringer, og for utvikling og vekst i bedriftene tilknyttet næringshagen. Vi skal lette tilgangen til internasjonale markeder og koble relevante nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kapp Næringshage har et godt miljø.

Næringshagen tilbyr en meget god infrastruktur og fellestjenester, samt et nettverk og tilbud som småbedrifter kan nyte godt av. Tjenestene kan deles inn i tre typer: Kontorleie, støttetjenester og rådgivning.

Kommende aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Bedrifter i Kapp Næringshage